Biwo echanj (Biwo pou Chanje Kòb)
T-zen el 16/04/2023

Biwo echanj (Biwo pou Chanje Kòb)

Yon biwo echanj se yon antrepriz legal ki chanje lajan de yon peyi a yon lòt peyi. Nan Chili ou jwenn biznis sa yo chanje peso a dola oubyen dola a peso. Chak yo pibliye to chanj sou yon tablo oubyen sou ekran: Biwo echanj (Biwo pou Chanje Kòb)

T T-zen
Manje nan peyi Chili
T-Zen el 12/12/2016

Manje nan peyi Chili

Nan peyi Chili ou ka achte manje ou nan makèt, mache ki nan lari yo,nan mache ki vann legim ak fri, ak nan biznis ki nan katye yo. Pri yo varye selon kote a, men ou ka pran pri sa yo kòm referans an peso chilyen:

T T-Zen