Eklips Soley nan Florida jodia 8 avril la a 3:03 PM

Postée le 08/04/2024

Eklips Solèy nan Eta Florida, Etazini, jodi a, 8 avril a 3:03 PM

Nan Florid, ap gen yon eklips solèy a 3:03 pm,8 avril. Yon gwo nyaj ap bouche solèy, l ap fè 58% eklips pou. Li posib pou gen gwo nyaj ki fe moman konplètman fènwa. Ekspè yo avèti moun yo pou yo pa gade dirèkteman nan solèy la pou yo pa vinn avèg oswa gen pwobèlm nan je yo. Si toutfwa ou ta renmen wè eklips la, ou dwe gen yon linèt ki fèt pou sa menm.

#SolarEclipse2024
#solar
#eclipseglasses
#floridalife
#bradentonflorida
#sarasotaflorida
#tampaflorida
#orlandoflorida
#SOs
#Alert
Únete a este canal para acceder a sus beneficios:
https://www.youtube.com/channel/UCCUd2nw8hHtY5856RISaR7w/join