🚨SOS: Pou moun ki pa konn li ak ekri ki rive Etazini yo!#education #job #analfabet #technology #refl

Postée le 19/04/2024

🚨SOS: Pou moun ki pa konn li ak ekri ki rive Etazini yo!

#education #job #analfabet #technology #refugee #immigrants