Kesyon-Repons sou Viza USA

Rédigé le 03/05/2023
T-Zen

Èske mwen ka chanje viza b1/b2 mwen an an viza travay?


Moun ki gen viza B-1/B-2 pa gen otorizasyon pou chache travay nan peyi Etazini..Sepandan, yon patwon oubyen anplwayè ka fè  yon petisyon pou chanje  estati H-1B si w respekte kondisyon.