I-512 ap pèmèt vwaje si w gen TPS

Rédigé le 18/07/2022
T-Zen

Eske Ayisyen ki kite Chili ak viza ameriken jwenn TPS? I-512 ap pèmèt vwaje si w gen TPS  migrantes://#!section=40828103&item=QjxWVkYui1I

Kisa Fòm I-512 ye?

Fòm I512 se pèmèt yon moun ki pa sitwayen ameriken ki pa gen yon viza imigran retounen Ozetazini apre li fin kite peyi a.  

Ki moun ki ta dwe aplike pou Fòm I-512?

 1. Yo te akòde w benefis nan kad Family Unity Program”
 2. Ou gen yon aplikasyon azil an pwosesis oswa yo te akòde w azil la
 3. Yo te apwoube  kòm yon refijye
 4. Yo te akòde Estati Pwoteje Tanporè (TPS)
 5. Gen yon rezon ijans pou vwayaje aletranje tanporèman
 6. Gen yon aplikasyon pou ajisteman ak yon estati annatan

   


What is Form I-512?
Form I512 is also known as advance parole which is issued by the USCIS. Advance parole permits a non-citizen of the United States who does not have an immigrant visa to come back to the United States after leaving the country. Before a non-immigrant individual leaves the United States, they must get approval for the advance parole otherwise they will be denied entry.

Who should apply for Form I-512?
If you are a non-immigrant, you should apply for advance parole if:

 1. You have been granted benefits under the Family Unity Program
 2. You have an asylum application in process or were granted asylum
 3. Have been admitted as a refugee
 4. Have been granted Temporary Protected Status
 5. Have an emergency reason to travel abroad temporarily
 6. Have an application for adjustment with a pending status