Pwolongasyon Viza Touris RD

Rédigé le 11/09/2023
T-Zen


Pwolongasyon Viza Touris pou rete pou plis tan nan Sen Domeng

Se yon otorizasyon yo bay  etranje ki enterese pwolonje sejou yo nan Repiblik Dominikèn pou plis pase 30, atravè yon ekstansyon ki ka pwolonje jiska 120 jou.
Kisa yo mande

 1. Ranpli  fòmilè anliy.
 2. Paspò ki valab pou omwen sis (6) mwa apati de pwolongasyon an.
 3. Kopi paj paspò a kote enfòmasyon pèsonèl yo ye a.
 4. Kopi ou te cheke  de  dènye fwa ou te  antre nan peyi a.
 5. Sètifika medikal 
 6. Tikè avyon pou tounen.
 7. Solvabilite Ekonomik.
 8. Peye frè yo prevwa  pou sa yo. 

 KONTAK

 • Adrès: Highway 30 de Mayo, Esquina Héroes De Luperon, Santo Domingo Repiblik Dominikèn
 • Telefòn: 809-508-2555 Ext. 5689 / 7011
 • Imèl: info@migracion.gob.do

Pwosesis

 Sa li  eksplike tou pwosesis pou mande pwolongasyon pou touris

 1. Itilizatè a fè demann anliy epi  epi telechaje dokiman yo mande yo.
 2. Anplwaye responsab la resevwa demann lan sou entènèt epi trete  dokiman itilizatè a bay yo.
 3.  Anplwaye korespondan yo ap apwouve demann pou pwolonje rete a.

 4.  Y ap  voye yon imèl bay itilizatè a pou enfòme yo sou sitiyasyon demann yo.

 5.  Itilizatè ap peye anliy  oswa nan ayewopò an.

Orè Sèvis 

Lendi-Vandredi | 8:00 am. - 4:00 p.m.

Pri

Demann sèvis la gratis. Itilizatè a pral peye sèlman pou kantite jou y ap mande pwolongasyon:

30 a 90 jou - $2,500 RD

90 a 120 jou - $ 4,000. RD

Tan yo pran pou finalize pwosesis

3 jou ouvrab.

Sou entènèt: Fè aplikasyon, peye taks ak bay ekstansyon.

An pèsòn: Peman taks nan pwen imigrasyon.

NB

URL pou trete sèvis la:  https://servicios.migracion.gob.do/reentry/request 

Sous: Servicios Migracion R.D.