Etazini Viza Travay Tanporè/ Viza H1B

Rédigé le 02/12/2021
T-Zen


Etazini Viza Travay Tanporè/ Viza H1B

Viza travay tanporè Etazini ap bay la se yon viza tout ayisyen genyen dwa pou jwenn li kèlkeswa kote ayisyen an ap viv depandaman de ki peyi ou ye ak kritè yo ki diferan de yon ayisyen kap viv ayiti. Men kèk kritè ki genyen pou tout moun:

1)- Paspò a dwe valid sa vle di fok rete pi piti ke 6 mwa pou li fini

2)- Fòk ou ka jwenn moun Etazini ki kapab voye you lèt pou ou li kapab fè demand sa nan nenpot antrepriz kap bay travay.

Siw pa genyen moun ou kapab eseye.

3)- Wap bezwen anviron 200dola pou viza paske genyen kèk frè w ap peye w ap bezwen foto kat idante w.

Si w Ayiti se sa sèlman wap bezwen. Viza travay sa diferan ke lòt viza Etazini bay yo. Mete tèt nou sou zèpòl si w ayiti tann anbasad amerikèn relouvri silvouplè. Ou menm ki Brezil, Chili, Meksik , Sendomeng ak Surinam. Ou dwe  genyen rezidans peyi sa yo  pou ka fè demand viza sa a. Se sèl Ayiti anbasad Etazini an fèmen pou kounya.

Fabienne Douce

T-Zen Platfòm Miltimedya Ayisyen nan Chili

Þ Fè yon don /Donar: https://n9.cl/5xl4

Þ Fè yon don/Donar : https://goto.gg/44682

Þ Fè yon don/ Donar: https://n9.cl/t-zen

ÞYouTube : http://www.youtube.com/c/TZen-migracion

Þ Telechaje/Descargar: https://n9.cl/9zalc

Þ Facebook: https://www.facebook.com/tzencht/

Þ Instagram: https://www.instagram.com/tzen77/

Þ Twitter: https://twitter.com/Tzencht

Þ Web: https://tzen.cl/

Þ WhatsApp: +56 9 8601 7757

Þ Email: t-zen@interpreta.org

 


Newsletter T_Zen Viza Etazini Newsletter T_Zen Viza Etazini