Provens Kanada ki bay Travay-PPICRN

Rédigé le 16/08/2023
T-Zen

Provens Kanada ki bay Travay-PPICRN

Pwogram Pilòt Imigrasyon Riral ak Nò a se yon pwogram kominotè (PPICRN). Li vize pou pote benefis imigrasyon ekonomik yo nan pi piti kominote yo nan Kanada. Li pèmèt yon ki kalifye kapab jwenn yon rezidans definitif  pou vin travay nan youn nan kominote sa yo :  

11 kominote ki ap resevwa migran nan ka pwogram PPICRN nan:

 1. North Bay (Ontario)
 2. Sudbury (Ontario)
 3. Timmins (Ontario)
 4.  Sault Ste. Marie (Ontario)
 5. Thunder Bay (Ontario)
 6.  Brandon (Manitoba)
 7.  Altona/Rhineland (Manitoba)
 8. Moose Jaw (Saskatchewan)
 9. Claresholm (Alberta)
 10. West Kootenay (British Columbia)
 11. Vernon (British Columbia).

*Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN)Kominote

Sit Entènèt  Kominote a

North Bay (Ontario)

https://northbayrnip.ca/ 

Sudbury (Ontario)

https://investsudbury.ca/fr/why-sudbury/move-to-sudbury/rnip/

Thunder Bay (Ontario)

https://gotothunderbay.ca/ 

Timmins (Ontario)

www.timminsedc.com

Sault Ste. Marie (Ontario)

www.welcometossm.com 

Brandon (Manitoba)

http://www.economicdevelopmentbrandon.com 

Altona/Rhineland (Manitoba)

www.seedrgpa.com 

Moose Jaw (Saskatchewan)

https://www.moosejawrnip.ca/ 

Claresholm (Alberta)

www.claresholm.ca 

Vernon (C.-B.)

https://rnip-vernon-northok.ca/ 

West Kootenay (Trail, Castlegar, Rossland, Nelson) (C.-B.)

https://wk-rnip.ca/