Salè Minimòm Chili
T-zen el 01/09/2023

Salè Minimòm Chili

Aktyèlman an salè minimòm peyi Chili se 410 mil pesos (500 US). Apati de 1 me 2023, l ap 440 mil pesos (550 US). 1 septanm 2023, l ap 500 mil pesos (625 US) 1 US = 797.48 Pesos/18-04-2023...40 èd pa semèn-Chili

T T-zen
Viza Tech
T-Zen el 04/03/2023

Viza Tech

Nouvo Viza Tech la se yon inisyativ gwoup InvestChile nan objektif pou senplifye pwosesis jwenn Viza Travay nan yon peryòd ki pa plis pase 15 jou travay, ki son gwo benefis pou konpayi k ap evolye nan domèn syans oswa teknoloji nan peyi Chili oswa aletranje, ak nouvo entrepriz ki yo fè pati Start Up Chile, fasilite anbochaj pwofesyonèl ak espesyalis teknik ki pa disponib nan peyi a. Viza Tech-Visa Tech

T T-Zen
 Dwa travay
T-Zen el 20/06/2017

Dwa travay

40 èd pa semèn-Chili

T T-Zen
Dwa travayè sektè komès
T-Zen el 27/06/2018

Dwa travayè sektè komès

Kòd Travay la fè konnen ke travayè nan sektè komès la ka travay jou dimanch yo, men èdtan nòmal travay nan jou sa yo ap peye yon siplemantè, pou pi piti, 30% an plis valè èdtan travay nan jou nòmal yo. Dwa travayè sektè komès

T T-Zen
Biwo Entèmedyasyon Travay (Omil)
T-Zen el 05/12/2016

Biwo Entèmedyasyon Travay (Omil)

Tout meri nan peyi a gen biwo travay kote ou ka ale epi mande konsèy oubyen mande enfòmasyon sou travay ki beswen moun.

T T-Zen
CV  (Curriculum Vitae)
T-Zen el 05/12/2016

CV (Curriculum Vitae)

CV (Curriculum Vitae) CV a se yon dokiman ou prepare pou prezante lè wa ap chèche travay. Ou dwe mete non w, adrès ou, edikasyon, ak eksperyans travay. Li trè enpòtan pou genyen l nan men w nan lè entèvyou travay la , li dwe fèt nan lang espanyòl, kidonk li esansyèl ke w ale nan meri ki tou prè w la pou mande plis enfòmasyon sou kou lang panyòl ki genyen pou moun kapab aprann pale.

T T-Zen