Kisa plas (Chèz) patikilye yo ye?

Rédigé le 12/12/2016
Interpreta


Tout bis Transantiago yo  ak tren Santiago yo gen plas patikilye, yo make  ak yon otokolan ki gen  senbòl entènasyonal  yon chèz woulant ( chèz la gen koulè blan e li ankadre an ble) ki endike ke plas sa yo yo rezève pou moun ki andikape yo, fanm ansent ak granmoun aje,paske nan  peyi Chili yo gade sa mal lè yon moun chita nan  plas preferansyèl yo  san yo pa nan lis moun sa yo ke nou site anlè.