Kisa ki Obamacare la?

Rédigé le 05/12/2023
T-Zen


Kisa ki Obamacare la?

Kisa ki Obamacare la?

 

Se yon asirans sante nan peyi Etazini.

Se yon referans komen nan Lwa sou Swen Abòdab (ACA) ki te adopte an 2010. Refòm total ACA yo genyen ladan yo dispozisyon ki tabli estanda pou pwoteksyon sante konplè ak lòt dispozisyon ki gen entansyon ede rann kouvèti asirans pi abòdab pou plis moun.

 

 

Si w se yon inmigran ki ap viv Etazini, ou dwe konn kisa ki Obamacare la. Ann tande ak anpil atansyon yon Marc-Henry Jean ayisyen k ap viv Etazini, ki espesyalize l nan sevis asirans Sante. Ale sou lyen sa pou tout detay yo: migrantes://#!section=40828103&item=hfH3EYVsP1M

 

Dat limit pou aplike

16 janvye 2024 (jodia a ) se dat pou aplike pou Obamacare. Prese jwen ajan otorize pou jere sa. Ou ka gade videyo sa tou sou lyen sa migrantes://#!section=40828103&item=YtnPuDjjn8Q