Viza Tanporè Oryantasyon Entènasyonal

Rédigé le 01/03/2020
T-Zen


 Viza Tanporè Oryantasyon Entènasyonal-Visa Temporaria de Orientación Internacional

 Viza sa disponib pou profesyonèl ki gen lisans men ki etidye nan 150 pami meyè inivèsite etranje nan mond lan. Ale sou lyen sa pou jwenn tout kondisyon yo: http://www.extranjeria.gob.cl/media/2018/08/DIPOC2315-ANEXO-1.pdf