Kazye Jidisyè Ayiti-Sèvis Nasyonal Migrasyon

Rédigé le 20/04/2023
SERMIG


Kòman pou prezante Kazye Jidisyè Ayiti a pou aplike pou papye nan Chili

Si w pral fè nenpòt pwosedi nan Sèvis Nasyonal Migrasyon Chili (SERMIG) ki mande pou prezante Kazye Jidisyè  nan peyi , revize ki kondisyon yo mande pou dokiman an dwe ranpli.

1. Konsila Chili a nan peyi Dayiti a ak Ministè Afè Etranjè nan Chili dwe legalize  oswa apostile dokiman sa a.

2. Nan moman aplikasyon an, li pa dwe valab pou plis pase 90 jou ( Li dwe valab pou 3 mwa, pa plis pa mwens)

3. Si li nan yon lang ki pa panyòl oswa angle, li dwe tradui an panyòl.

4. Si dokiman an gen (2) de paj, li dwe nan yon sèl fichye PDF.

5. Fok yo ka verifye l elektwonikman oswa sou entènèt. Sinon, w ap mande w pou w ale nan konsila ki pi pre a pou w valide dokiman an (Anbasad Ayiti nan Chili), si se yon demann ki fèt andeyò peyi a, oswa voye orijinal la nan biwo SERMIG yo, si se yon pèmi yo mande anndan peyi a.

Sous: SERMIG

Kisa ki pase ak kazye jidisyè yo nan Anbasad Ayiti a? https://youtu.be/nyPaICdjoYo