Viza Travay Sezon

Rédigé le 03/06/2022
T-Zen

Viza Travay Sezon/ Visa Trabajadores de Temporada

KONDISYON ESPESIFIK TRAVAYÈ SEZON: 

+ Paspò oswa Dokiman Idantifikasyon

+ Sètifika Bòn ak mès

+ Sètifika de “Inicio de Actividades del SII” met travay la

 + “Carpeta Tributaria” Met travay la

+ Dokiman kote reprezantasyon legal moun ki siyen Kontra a anvizaje (Konstitisyon konpayi an) Met travay la

+ Kontra  Travay  Mèt Travay la

ENPÒTAN:

- Paspò a dwe valab pou pa mwens pase yon ane apati dat yo fè demann lan (pou demann ki fèt andeyò peyi a)

- Dokiman yo bay nan nenpòt lang ki pa panyòl ak angle dwe tradui ak legalize nan konsila respektif la

- Tou de dokiman yo bay deyò teritwa nasyonal la, ansanm ak dokiman , dwe konfòme yo ak règleman legalizasyon atik 345 ak 345 bis nan Kòd Pwosedi Sivil la.

- Yo dwe soumèt dokiman ki prive yo nan 30 jou apati dat ou jwenn yo a . Dokiman ki s òti nan sektè piblik la dwe valid pou 60 jou apati dat emisyon an, sof si li ekri nan Dokiman  dat l ap eskpire a.