Otorizasyon pou soti Chili

Rédigé le 16/12/2019
T-Zen

cdOtorizasyon pou soti Chili  /Autorización de salida del país

Sa se kondisyon ki dwe respekte lè w ta vle kite Chili nan moman kote papye nan prosesis migratwa, oubyen w ap tann repons sou papye w te depoze yo: Permanencia Definitiva/Turista/Tanporè

1-Si demand w ou an ajou

2-Si w resevwa yon dokiman ki di viza w an "Trámite" avèk dokiman sa ou ka kite peyi a. Ann swiv imaj pou ka pi byen konprann.

Los requisitos que se deben cumplir para salir del país cuando los extranjeros se encuentran con trámites migratorios en proceso.