Pri viza ETAZINI
T-Zen el 05/04/2024

Pri viza ETAZINI

Apati dat 30 Me a, frè pou tout viza non imigran yo pral ogmante atravè lemonn. Pou viza touris ak etidyan, frè yo pral pase de $160 a $185. Pou viza ki baze sou petisyon yo, tankou H, L, O, P, Q, epi R, pri yo ap pase de $190 a $205. Pou viza E yo, frè yo pral pase de $205 a $315.

T T-Zen
Viza Tech
T-Zen el 04/03/2023

Viza Tech

Nouvo Viza Tech la se yon inisyativ gwoup InvestChile nan objektif pou senplifye pwosesis jwenn Viza Travay nan yon peryòd ki pa plis pase 15 jou travay, ki son gwo benefis pou konpayi k ap evolye nan domèn syans oswa teknoloji nan peyi Chili oswa aletranje, ak nouvo entrepriz ki yo fè pati Start Up Chile, fasilite anbochaj pwofesyonèl ak espesyalis teknik ki pa disponib nan peyi a. Viza Tech-Visa Tech

T T-Zen
Revize Demand sou SIAC
T-Zen el 24/09/2022

Revize Demand sou SIAC

Si w te fè yon demand sou SIAC la pou te konnen koman prosesis papye w ye nan Chili, ou ka revize aprè 20 jou sou link. W ap antre nimewo demand lan ak siyati w : https://siac.interior.gob.cl/validar Revize Demand sou SIAC/Revise el estado de su solicitud Siac

T T-Zen
Otorizasyon pou soti Chili
T-Zen el 16/12/2019

Otorizasyon pou soti Chili

Sa se kondisyon ki dwe respekte lè w ta vle kite Chili nan moman kote papye nan prosesis migratwa, oubyen w ap tann repons sou papye w te depoze yo: Permanencia Definitiva/Turista/Tanporè

T T-Zen
Viza Reyinifikasyon Familyal
T-Zen el 15/04/2023

Viza Reyinifikasyon Familyal

Pwogram reyinifikasyon familyal la, se yon pwogram Leta chilyen mete sou pye ki kòmanse 2 jiyè 2018 la. Se yon pwogram kap pèmet sitwayen ayisyen kap viv Chili- ki gen rezidans- fè fanmi pwòch yo ki Ayiti benefisye yon viza tanporè (viza imanitè) pou vin viv avèk yo isit nan peyi Chili. KISA PWOGRAM SA YE?

T T-Zen
Viza Travay Sezon
T-Zen el 03/06/2022

Viza Travay Sezon

Viza Travay Sezon/ Visa Trabajadores de Temporada Viza Travay Sezon/ Visa Trabajadores de Temporada

T T-Zen
Nouvo Lwa Migrasyon Chili 2022
T-Zen el 25/02/2022

Nouvo Lwa Migrasyon Chili 2022

MIGRENFO 2502202: ENFÒMASYON SOU NOUVO LWA MIGRASYON. Li enpòtan pou n konn tout detay sou nouvo lwa migasyon an pou konn kijan pou antre Chili oubyen kijan pou fè fanmi w antre elatriye al gade l sou lyensa https://youtu.be/c67oo7qLXfQ

T T-Zen