Ayisyen ap dòmi nan Airport Boston (Etazini)

Rédigé le 26/01/2024
T-Zen

 Anpil Ayisyen oblije ap dòmi nan Airport Boston ( Etazini) pifò vini nan pwogram Biden. Gade videyo a sou lyen sa yo

 https://youtu.be/sIp354JBPo0?si=nMrlv8PG7JttsgJc
https://fb.watch/pNvkBx7yqh/?mibextid=Nif5oz𝐏𝐰𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐁𝐢𝐝𝐞𝐧: USCIS pa janm bay rezon ki fè gen moun yo pa janm apwouve malgre yo gen lontan ap tann. Men, yonn nan bagay m panse ki ka lakoz sa, se entegrasyon moun ki deja antre yo. 

Foto w ap gade la a, se reyalite anpil moun ki rive Boston, ki pagen kote pou ale, ki oblije rete nan èpòt la ap dòmi atè oubyen sou yon chèz. Nan sa kèk nan yo rakonte, genyen se moun ki te pase pa Nikaragwa, ki pa te gen moun vrèman ki t ap tann yo. Men gen nan yo se yon pwòch ki te aplike pou yo e ki soti dirèkteman Ayiti. Gen nan yo ki pa janm kwaze ak moun ki te aplike pou yo a. Yo jis desann avyon an e yo tou rete la. Tout shelter yo plen nan Eta a. Sa ki gen chans jwenn shelter yo se sèlman pou yo dòmi paske anpil nan espas sa yo se otèl yo konvèti an shelter tèlman pagen espas. Nan ka sa, yo oblije kite otèl sa yo depi byen bonè nan maten pou tounen nan aswè paske yo paka pase jounen yo la. Se gras ak kèk òganizasyon mete ak legliz ki pèmèt yo pase jounen yo yon konte, sinon y ap lage pou kont yo nan lari a.

Nòmalman, m pa ankouraje pratik peye moun pou aplike pou ou a. Si se yon deal moun nan gen avè w, li pa dwe w kote pou desann. Menm konnen se pa yon konsèy w ap tande vre. Ayiti an kriz, chak moun ap chèche yon pòt de sòti. M ap sèlman di w, si w apwouve nan pwogram Biden nan, pran yon ti tan pou w planifye vwayaj ou. Sinon, w ap gen bagay nan men w lè l below zewo epi w nan lari a. Si w te aplike pou yon moun tou, pran responsablite w. Ba moun sa asistans li mèt se pou kèk mwa avan l kòmanse travay. 

Daprè sa m konprann, si vini moun yo mete peyi a an kriz, sa ka lakoz moun k ap tann yo ap pran plis tan pou apwouve. Pagen anyen ki di yo p ap vin ogmante valè sa ki deja nan lari yo. Kriz migratwa a nan dènye ane sa yo p ap jwe an favè demokrat yo nan pwochen eleksyon yo. E yo dwe pran sa o serye.

Ote: Alce