Oganizasyon ki ka Ede w Etazini

Rédigé le 10/07/2023
T-Zen


HCOM (HAITIAN CONNECTION OF SARASOTA) 


Si w se Ayisyen k ap viv Bradenton ki  bezwen èd sou Migrasyon, Edikasyon, Travay, Biznis, Avoka… kontake yon òganizasyon ki rele  HCOM ( Haitian Connection of Manasota) y ap kapab konekte w ak  oryante w.  

Sèvis:

  • Koneksyon: Konekte w ak tout enstitisyon oubyen moun ki ka ede w 
  • Edikasyon 
  • Aktivite kiltirè

Imèl: mailto:manasotahaitianconnection@gmail.comanasotahaitianconnection.org/

Tel: tel:941-278-6456

Sit: https://www.manasotahaitianconnection.org/


Lutherian Services of Floridad ( LSF)

 


Farmworker Career Development Program