Eklips Solèy nan Eta Florida, Etazini, jodi a, 8 avril a 3:03 PM

Rédigé le 08/04/2024
T-Zen


Eklips Solèy nan Eta Florida, Etazini, jodi a, 8 avril 2024,a 3:03 PM


Nan Florid, ap gen yon eklips solèy a 3:03 pm,8 avril. Yon gwo nyaj ap bouche solèy, l ap fè 58% eklips pou. Li posib pou gen gwo nyaj ki fe moman konplètman fènwa. Ekspè yo avèti moun yo pou yo pa gade dirèkteman nan solèy la pou yo pa vinn avèg oswa gen pwobèlm nan je yo. Si toutfwa ou ta renmen wè eklips la, ou dwe gen yon linèt ki fèt pou sa menm.