Lekòl pou timoun san Rut
T-Zen el 27/06/2018

Lekòl pou timoun san Rut

ADMISYON LEKÒL POU TIMOUN AK ADOLESAN MIGRAN KI PA GEN RUT CHILYEN. Edikasyon klasik nan peyi Chili garanti pou tout timoun, jèn fi ak jèn gason k ap viv nan peyi a, kèlkeswa kondisyon imigrasyon yo ta genyen.

T T-Zen
 Dwa  Edikasyon
T-Zen el 21/06/2017

Dwa Edikasyon

Tout timoun imigran yo gen dwe gen aksè nan edikasyon tretman egal ak sitwayen DWA NAN EDIKASYON TIMOUN AK

T T-Zen