Lwe kay Chili
T-zen le 22/04/2022

Lwe kay Chili

Nan peyi Chili, gen anpil kondisyon moun dwe respekte anvan w lwe yon kay. Kidonk nou vle gide w sou ki papye yo pral mande w ak ki egzijans y ap fè w anvan yo lwe w yon kay : Nan peyi Chili, gen anpil kondisyon moun dwe respekte anvan w lwe yon kay. Kidonk nou vle gide w sou ki papye yo pral mande w ak ki egzijans y ap fè w anvan yo lwe w yon kay :

T T-zen
Kote pou dòmi
T-Zen le 29/12/2016

Kote pou dòmi

Si ou rive nan peyi Chili epi ou pa gen kote pou pase nwit la, ou ka dòmi nan youn nan otèl sa yo ki nan lis la, ki pa twò chè.

T T-Zen
Lwe Kay sou Entènèt
T-Zen le 05/12/2016

Lwe Kay sou Entènèt

Nan peyi Chili gen plizyè sit entènèt ki pibliye anons sou kay ak apatman pou moun lwe. Se konsa nou chwazi kèk nan yo pou nou pataje avèk ou, paske nou vle ede ou konnen, epi ede ou jwenn pi fasil e pi senp yon kote pou ka rete oubyen pou ka viv. Chache kay pou lwe sou entènèt

T T-Zen