Prezantasyon Diksyonè
T-Zen le 01/02/2020

Prezantasyon Diksyonè

Diksyonè MIL MO, MIL IDE, MIL ISTWA, sòti nan lane 2016, gen pou objektif pou raproche de (2) pèp yo ki vle konnen youn ak lòt.

W-Y-Z
Interpreta le 06/04/2017

W-Y-Z

W