Seminè gratis sou Achte Kay
T-Zen le 15/02/2024

Seminè gratis sou Achte Kay

Rendez-Vous Christ - Bradenton ap ofri nou yon "Seminè gratis sou Achte Kay" aprè legliz

T T-Zen
Cheke Sante ak FAS nan TAMPA
T-ZEN le 03/07/2023

Cheke Sante ak FAS nan TAMPA

Ou menm ki fèk antre Florida ki bezwen cheke sou sante w, rele FAS TELEMEDICINE nan 813-264-7300. FAS URGENT CAR CENTER chita ko li 15415 N. Florida Avenue. Tampa, FL33613. Di yo se T-Zen ki voye w pou yo baw yon tretman espesyal. Telechaje App T-Zen pou jwenn tout enfo sou sante migran :Playstore: https://bit.ly/2QMF8gm Appstore: https://apps.apple.com/es/app/t-zen/id1596886769?uo=4 Ou menm ki fèk antre Florida ki bezwen cheke sou sante w, rele FAS TELEMEDICINE nan 813-264-7300. FAS URGENT CAR CENTER chita ko li 15415 N. Florida Avenue. Tampa, FL33613. Di yo se T-Zen ki voye w pou yo baw yon tretman espesyal. Telechaje App T-Zen pou jwenn tout enfo sou sante migran :Playstore: https://bit.ly/2QMF8gm Appstore: https://apps.apple.com/es/app/t-zen/id1596886769?uo=4

T T-ZEN
Pri viza ETAZINI yo ogmante
T-Zen le 27/05/2023

Pri viza ETAZINI yo ogmante

Apati dat 30 Me a, frè pou tout viza non imigran yo pral ogmante atravè lemonn. Pou viza touris ak etidyan, frè yo pral pase de $160 a $185. Pou viza ki baze sou petisyon yo, tankou H, L, O, P, Q, epi R, pri yo ap pase de $190 a $205. Pou viza E yo, frè yo pral pase de $205 a $315.

T T-Zen
Pòt plizyè otèl pral ouvri nan New York pou resevwa migran
T-Zen le 16/05/2023

Pòt plizyè otèl pral ouvri nan New York pou resevwa migran

Majistra Eric Adams pran desisyon pou ouvri pòt plizyè otèl nan New York pou resevwa migran kap soti sou fwontyè Etazini pataje ak Meksik la. Majistra Eric Adams pran desisyon pou ouvri pòt plizyè otèl nan New York pou resevwa migran kap soti sou fwontyè Etazini pataje ak Meksik la.

T T-Zen
T-Zen le 10/01/2024

Kòman pou achte kay ak machin san kredi Etazini

[Etazini-Kay]Kòman pou achte kay ak machin san kredi Etazini selon Rod Joseph, kandida pou pòs Sena nan Eta Florid, Etazini. Al gade tou eskplikasyon sou lyen sa: https://youtu.be/ekAm1R-D_4M?si=LSQ7xB7M0Njfm4WQ

T T-Zen
Kisa   Fòm 1095-A la ye ?
T-Zen le 10/01/2024

Kisa Fòm 1095-A la ye ?

Fòm 1095-A ba w enfòmasyon sou kantite Kredi Taks Prim Avanse (APTC) ki te peye pandan ane a nan plan sante w la pou w ka diminye prim mansyèl ou. Yo voye enfòmasyon sa yo to bay IRS. Pou plis enfo, al gade sou link sa: https://youtube.com/shorts/qzJzA0eiiPU?si=I12U3f21Cyuu0ykH Kisa Fòm 1095-A la ye ?

T T-Zen
Festi Racine 24 jen 2023-Tampa, Florida
T-Zen le 11/06/2023

Festi Racine 24 jen 2023-Tampa, Florida

Si w ap viv Bradenton, T-Zen gen yon kat Gratis pou ou al nan Festival Racine nan k ap fet samdi 24 jen nan Tampa. Like+Kòmante+Pataje Post sa a epi pase nan biwo Hcom oubyen rele nan 941-536-3537.

T T-Zen